Tìm kiếm nổi bật
Máy kéo nhôm hình
Lò một thanh
Dây chuyền sản xuất tự động thanh cách nhiệt nylon PA66
Máy phun cát
Ngôn ngữ
Khách hàng hợp tác
Our Customers

Tỉnh Quảng Đông/ Guangdong

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Á Châu (Trung Quốc)
 • Công ty TNHH nhôm Hưng Phát Quảng Đông
 • Công ty TNHH nhà máy nhôm hình Kiên Mỹ Quảng Đông
 • Công ty TNHH nhà máy nhôm Vỹ Nghiệp Quảng Đông
 • Công ty TNHH nhôm Phượng Lã Quảng Đông
 • Công ty TNHH nhà máy nhôm Hoa Xương Quảng Đông
 • Công ty TNHH nhôm Tân Trung Á Quảng Đông
 • Công ty TNHH nhôm Áo Mỹ Quảng Đông
 • Công ty TNHH nhôm Quảng Thành thành phố Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Quảng Lã
 • Công ty TNHH nhôm Quảng Á
 • Công ty TNHH nhôm Quảng Nguyên Nam Hải thành phố Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Hào Mỹ Quảng Đông
 • Công ty TNHH nhôm Hào Mỹ (Thanh Viễn) Quảng Đông
 • Công ty TNHH nhôm Hoa Hào Quảng Đông
 • Công ty TNHH nhà máy nhôm Kim Lan Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Hưng Á thành phố Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Mỹ Á Bảo Thanh Viễn
 • Công ty TNHH nhôm Thái Mỹ Thanh Viễn
 • Công ty TNHH nhôm Nam Phương (Trung Quốc)
 • Công ty TNHH nhôm Cao Đăng thành phố Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Tân Hà
 • Công ty TNHH nhôm hình Trung Liên khu Nam Hải thành phố Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Giai Hoa Quảng Đông
 • Công ty TNHH nhôm inox Nghệ Hoa Quảng Đông
 • Công ty TNHH nhôm La Tường thành phố Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Tả Hữu Cao Minh thành phố Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Hâm Phong Quảng Đông
 • Công ty TNHH nhôm Hội Phong thành phố Tứ Hội
 • Công ty TNHH nhôm Lịch Đông thành phố Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Ngân Chính thành phố Phật Sơn
 • Công ty TNHH sản phẩm nhôm Hưng Kim Nhiên thành phố Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Hoa Hồng thành phố Thanh Viễn
 • Công ty TNHH cửa và cửa sổ Ốc Sâm Nam Hải Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm hình Anh Huy thành phố Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Hưng Dụ Quảng Đông
 • Công ty TNHH vật liệu trang trí Lôi Nặc Nhĩ Nam Hải thành phố Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Thế giới mới
 • Công ty TNHH nhôm Hùng Tín Nam Hải Phật Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Hồng Duyệt thị trấn Thạch Giác thành phố Thanh Viễn
 • Công ty TNHH nhôm Nạp Tư Phú Đông Hoản
 • Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hồng Miên Thụ Nam Hải
 • Công ty TNHH vật liệu hình đồng nhôm Kiến Thiết

Tỉnh Quảng Tây/ Guangxi

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty cổ phần hữu hạn nhôm Nam Nam Quảng Tây

Provincia dello Yunnan/ Yunnan

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Tam Nguyên Đức Long Vân Nam
 • Công ty TNHH vật liệu xây dựng kiểu mới Hồng Tháp Ngọc Khê

Tỉnh Sơn Đông/ Shandong

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Hoa Kiến Sơn Đông
 • Tập Đoàn Nam Sơn Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhà máy nhôm Vỹ Nghiệp Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhà máy nhôm Hoa Xương Sơn Đông
 • Công ty cổ phần hữu hạn nhôm Tùng Trúc Sơn Đông
 • Công ty TNHH tập đoàn Xích Sơn Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Cự Lợi Lâm Cù Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Duy Phường Vĩnh Xương Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Weisid Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Kiến Mỹ Duy Phường Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Hào Môn Lâm Nghi Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Kemet Lâm Nghi Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Mỹ Cách Duy Phường Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Tân Đại Địa Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Dụ Dương Tân Châu Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Trung Hào Lâm Cù Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Gia Hâm Sơn Đông
 • Công ty TNHH vật liệu xây dựng Kim Thần Lâm Cù
 • Công ty TNHH vật liệu nhôm Quốc Nhất Lâm Cù
 • Công ty TNHH nhôm Hằng Dương Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Minh Đạt Sơn Đông
 • Tập đoàn Trì Bình Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Đông Thành Lâm Cù
 • Công ty cổ phần hữu hạn nhôm Ngọc Phong Sơn Đông
 • Công ty TNHH vật liệu nhôm Kim Doanh Lâm Cù Sơn Đông
 • Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hoa Chấn Duy Phường Sơn Đông
 • Công ty TNHH khoa học kỹ thuật vật liệu xây dựng Bách Thịnh Yên Đài Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Tân Tượng Táo Trang Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Hoa Tinh Lâm Nghi Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Thái Xương Sơn Đông
 • Công ty TNHH cửa, cửa sổ, tường vách Hiểu Đan Sơn Đông
 • Công ty TNHH tập đoàn Khang Thái Thanh Đảo Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Tam Ích Lâm Nghi Sơn Đông
 • Công ty TNHH (tập đoàn) vật liệu khoa học kỹ thuật cao Viễn Đông Sơn Đông
 • Công ty TNHH vật liệu nhôm Ốc Đức Hổ Tiêu Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Nhị Hòa Sơn Đông
 • Công ty TNHH nhôm Hòa Thuận Khúc Phụ Sơn Đông

Tỉnh Chiết Giang/ Zhejiang

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Tập đoàn Bảo Nghiệp Chiết Giang
 • Công ty TNHH nhôm Phú Lệ Hoa Chiết Giang
 • Tập đoàn Lâm Á Chiết Giang
 • Công ty cổ phần hữu hạn nhôm Mễ Hoàng Chiết Giang
 • Công ty TNHH nhôm Bác Áo Hồ Châu Chiết Giang
 • Công ty TNHH nhôm Hồng Phong Hồ Châu Chiết Giang
 • Công ty TNHH nhôm Kim Hoa Chiết Giang
 • Công ty TNHH nhôm Hoa Lợi Chiết Giang
 • Công ty TNHH nhôm Hoa Nghiệp Thiệu Hưng
 • Công ty TNHH nhôm Phúc Bài Hồ Châu Chiết Giang
 • Công ty TNHH nhôm Kiện Bài Chiết Giang
 • Công ty TNHH nhôm Cảnh Khiết Giang Nam Chiết Giang
 • Công ty TNHH nhôm Vạn Thông Chiết Giang
 • Công ty TNHH nhôm Hồng Diệp Hồ Châu Chiết Giang
 • Công ty TNHH nhôm Hanh Đạt Hồ Châu Chiết Giang
 • Công ty TNHH nhôm
 • Công ty TNHH nhôm
 • Công ty TNHH nhôm Kim Kiều Đài Sơn
 • Công ty TNHH khóa Hải La Ninh Ba

Tỉnh Giang Tô/ Jiangsu

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhà máy nhôm Hoa Xương Giang Tô
 • Công ty TNHH nhà máy nhôm Vỹ Nghiệp Giang Tô
 • Công ty TNHH nhôm Tín Nguyên Giang Âm
 • Công ty TNHH nhôm Bách Kha Giang Âm
 • Công ty TNHH nhôm Ngân Dịch Đạt Giang Tô
 • Công ty TNHH nhôm Kiến Bang Giang Âm
 • Công ty TNHH nhôm Dụ Hoa Giang Âm
 • Công ty TNHH nhôm Hoa Tây Giang Âm
 • Công ty TNHH nhôm Hiệp Hòa Giang Âm
 • Công ty TNHH phát triển ngành nhôm Hâm Hồng Giương Gia Cảng
 • Công ty TNHH nhôm Nam Kiều Giang ÂM
 • Công ty TNHH nhôm Minh Vũ Nam Kinh Giang Tô
 • Công ty TNHH nhôm Giai Thần Giang Tô
 • Công ty TNHH nhôm Gia Hòa Vạn Sự Hưng Giang Tô
 • Công ty TNHH nhôm Long Thái Giang Tô
 • Công ty TNHH nhôm Minh Tín Giang Âm
 • Công ty TNHH nhôm Thần Mã Giang Tô
 • Công ty TNHH nhôm Bách Phong Giang Âm
 • Công ty TNHH nhôm Đông Phàm thành phố Từ Châu
 • Công ty TNHH nhôm Địch Ca Lạc Giang Âm
 • Công ty TNHH sản xuất kim loại màu Hồng Phát Nam Kinh
 • Công ty TNHH nhôm Phong Quần Giang Tô
 • Công ty TNHH vật liệu trang trí Tân Hải thành phố Nam Thông
 • Công ty TNHH nhôm Khải Hồng Thường Châu Giang Tô
 • Công ty TNHH cửa và cửa sổ nhựa thép Mỹ Âu thành phố Thường Châu
 • Công ty TNHH vật liệu trang trí Đông Ngân Giang Âm
 • Công ty TNHH nhôm Nhật Trung Thiên Giang Tô
 • Công ty TNHH nhôm Vĩnh Hanh thành phố Ngô Giang
 • Công ty TNHH nhôm Lễ Đức Giang Tô
 • Công ty TNHH sản phẩm hợp kim Khôn Thái Giang Âm
 • Công ty TNHH nhôm khoa học kỹ thuật Đỉnh Long Giang Âm
 • Công ty TNHH nhôm Đông Hoa Giang Âm

Tỉnh An Huy/ Anhui

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Tập đoàn Đông Duy An Huy
 • Công ty TNHH nhôm Huy Lã An Huy
 • Công ty TNHH nhôm An Lã An Huy
 • Công ty TNHH vật liệu kiểu mới Kim Bằng Quảng Đức An Huy
 • Công ty TNHH nhôm Minh Khôn An Huy
 • Công ty TNHH nhôm Cường Phong Hoàng Sơn
 • Công ty TNHH nhôm Hồng Vũ An Huy
 • Công ty TNHH nhôm Hoàn Vũ An Huy
 • Công ty TNHH nhôm Đồng Hi Kim Bằng An Huy
 • Công ty TNHH nhôm Hâm Phát An Huy
 • Công ty TNHH nhôm Tuyên Lã thành phố Tuyên Thành
 • Công ty TNHH nhôm Phú Sỹ Đặc Hoài Bắc

Tỉnh Giang Tây/ Jiangxi

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty cổ phần hữu hạn nhôm Hùng Ưng Giang Tây
 • Công ty TNHH nhôm Vinh Khải Nam Xương
 • Công ty TNHH nhôm Long Tường Giang Tây
 • Công ty TNHH nhôm Kim Hâm Phát Giang Tây
 • Công ty TNHH nhôm Hoa Vũ Giang Tây
 • Công ty TNHH nhôm Giai Địch Hào Nam Xương
 • Công ty TNHH nhôm Vĩnh Cao Giang Tây

Thành phố Thượng Hải/ Sahnghai

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Chí Kiên Thượng Hải
 • Công ty TNHH nhôm Lâm Thọ Thượng Hải
 • Công ty TNHH nhôm Gia Địch Gia Thượng Hải
 • Công ty TNHH nhôm Thanh Trừng Thượng Hải
 • Công ty TNHH nhôm Bán Vân Thượng Hải
 • Tv Hải Đai Phu Thượng Hải
 • Công ty TNHH nhôm SinhTín Thượng Hải
 • Công ty TNHH vật liệu trang trí Ưu Thái Thượng Hải
 • Công ty TNHH sản phẩm kim loại Nhân Hành Thượng Hải
 • Công ty TNHH vật liệu xây dựng Nhất Giai Thượng Hả

Tỉnh Phúc Kín/ Fujiang

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Nam Bình Phúc Kiến
 • Công ty TNHH nhôm Phấn An thành phố Phúc Kiến
 • Công ty cổ phần hữu hạn nhôm Mân Phát Phúc Kiến
 • Công ty TNHH nhôm Húc Huy Phát Phúc Kiến
 • Công ty TNHH vật liệu trang trí Phúc Châu
 • Công ty TNHH nhôm Mân Hải Nam Bình Phúc Kiến

Tỉnh Hà Bắc/ Hebei

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Tân Ức Hà Bắc
 • Công ty cổ phần hữu hạn Bột Hải Trung Tín
 • Công ty TNHH nhôm Hồng Mỹ Hà Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Vạn Bảo Nhiệm Khưu Hà Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Lực Nhĩ Hà Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Hoa Mỹ thành phố Nhiệm Khưu
 • Công ty TNHH nhôm Á Châu Thạch Gia Trang
 • Công ty TNHH nhôm Tín Đạt Nhiệm Khưu
 • Công ty TNHH nhôm Hoa Lã Nhiệm Khưu
 • Công ty TNHH nhôm Kiến Vỹ Đông Quang Hà Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Hoa Thái Nhiệm Khưu
 • Công ty TNHH nhôm Long Mã Hà Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Vĩnh Hưng Đường Sơn
 • Công ty TNHH vật liệu nhôm Áo Liên tập đoàn Áo Lực Phát Hà Bắc
 • Công ty TNHH vật liệu nhôm Áo Liên tập đoàn Áo Lực Phát Hà Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Trác Châu Đạt Phong
 • Công ty TNHH nhôm Kim Nhất Bách thành phố Nhiệm Khưu
 • Công ty TNHH nhôm hình Hoa Nghị Nhiệm Khưu
 • Công ty TNHH nhôm Thắng Lợi Thạch Gia Trang
 • Công ty TNHH vật liệu hình Âu Tố Hà Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Thịnh Đạt Đại Thành Hà Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Vĩnh Hưng Hà Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Tụ Nguyên Tần Hoàng Đảo

Tỉnh Sơn Tây/ Shanxi

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Hải Phong Sơn Tây
 • Công ty TNHH thương mại công nghiệp Vân Thịnh Sơn Tây
 • Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phi Vũ Sơn Tây
 • Công ty TNHH nhôm Bách Ức Thái Nguyên Sơn Tây
 • Công ty TNHH phát triển khoa học kỹ thuật Khang Mỹ thành phố Thái Nguyên
 • Công ty TNHH cửa, cửa sổ và tường vách Huệ Phong Sơn Tây
 • Công ty TNHH nhôm Phú Trì Sơn Tây
 • Công ty TNHH nhôm Bác Tường Hà Tân Sơn Tây
 • Công ty TNHH nhôm Bác Vỹ Thần Châu Thái Nguyên

Tỉnh Liêu Ninh/ Liaoning

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH tập đoàn nhôm nhựa Vĩnh Tráng Liêu Ninh
 • Tập đoàn Viễn Đại Thẩm Dương
 • Tập đoàn Liêu Thẩm Liêu Ninh
 • Công ty TNHH sản xuất nhôm hình Chí Bình Liêu Ninh
 • Công ty TNHH nhôm Đà Điền Doanh Khẩu
 • Công ty TNHH nhôm Trung Đại Liêu Ninh
 • Công ty cổ phần hữu hạn nhôm Lệ Cách Thẩm Dương
 • Công ty TNHH nhôm Vĩnh Thuận Doanh Khẩu Liêu Ninh
 • Công ty TNHH nhôm Hằng Viễn thành phố Đại Thạch Kiều
 • Công ty TNHH sản xuất khoa học kỹ thuật vật liệu hình Khải Tường thành phố Tứ Bình
 • Công ty TNHH nhôm Thiết Lĩnh Hoa Đặc thành phố Tứ Bình
 • Công ty TNHH kim loại màu Phong Hoa Đông Phương Liêu Ninh
 • Công ty TNHH vật liệu cửa và cửa sổ Trại Âu Đức Nhĩ Thẩm Dương
 • Công ty TNH nhôm Thụy Đạt Doanh Khẩu Liêu Ninh
 • Công ty TNHH vật liệu hình Trại Tư Liêu Ninh
 • Công ty TNH nhôm Hâm Lợi Đạt Doanh Khẩu
 • Công ty TNH nhôm Hồng Nguyên Đại Liên
 • Công ty TNHH vật liệu xây dựng và gioăng Kim Pha Đại Liên
 • Công ty TNH nhôm Tam Tam Doanh Khẩu
 • Công ty cổ phần hữu hạn máy móc Kim Thần Doanh Khẩu
 • Công ty TNHH nhôm Thuận Phát Doanh Khẩu
 • Công ty TNHH nhôm Hoa Dụ Liêu Ninh

Thành phố Thiên Tân/ Tianjin

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Bách Ức Thiên Tân
 • Tập đoàn Kim Bằng Thiên Tân
 • Công ty TNHH nhôm Thụy Phong Thiên Tân
 • Công ty TNHH nhôm Kim Hoa Thiên Tân
 • Công ty TNHH sản phẩm kim loại Kim Xương Thịnh Thiên Tân
 • Công ty TNHH sản xuất vật liệu mới Xảo Mộc Duyên (Thiên Tân)
 • Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Phú Bang thành phố Thiên Tân
 • Nhà máy cửa và cửa sổ Hằng Hàng Nguyên Thiên Tân

Thành phố Bắc Kinh/ Beijing

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH cửa và cửa sổ Tông Hâm Bắc Kinh
 • Công ty TNHH nhôm Khải Thành Tín Đạt Bắc Kinh
 • Công ty TNHH thương mại công nghiệp Sáng Kinh Vỹ Nghiệp Bắc Kinh
 • Công ty TNHH sản phẩm nhôm Lê Viên Thịnh Bắc Kinh
 • Công ty TNHH cửa và cửa sổ Khang Duy Trại Các Bắc Kinh
 • Công ty TNHH nhôm Hồng Cẩm Phú Thái Bắc Kinh

Tỉnh Hắc Long Giang/ Heilongjiang

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Huaqiang Fenster und Türen aus Glasfaserkunststoff und Aluminium (Harbin) GmbH
 • Công ty TNHH nhựa Phúc Phong Giai Mộc Tư
 • Công ty TNHH xây dựng trang trí Quốc Mỹ thành phố Đại Khánh

Tỉnh Cam Túc/ Gansu

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Hồng Đạt Cam Túc
 • Công ty TNHH nhôm Minh Đế Lan Châu
 • Công ty TNHH nhôm Lan Á Cam Túc
 • Công ty TNHH nhôm Trung Đại Cam Túc
 • Công ty TNHH nhôm hình Trung Đại Cam Túc

Tỉnh Thanh Hải/ Qinghai

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty cổ phần hữu hạn nhôm Kim Dật Thanh Hải
 • Công ty TNHH nhôm Quốc Hâm Thanh Hải
 • Công ty TNHH nhôm Giai Hợp Thanh Hải

Nội Mông Cổ/ Inner Mongolia

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Cát Thái Nội Mông Cổ
 • Công ty TNHH Thông Liêu Thông Á Nội Mông Cổ
 • Công ty TNHH nhôm Mi Phong Nội Mông Cổ
 • Công ty TNHH nhôm Xích Phong Nội Mông Cổ

Tỉnh Cát Lâm/ Jilin

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty cổ phần hữu hạn nhôm Lợi Nguyên Cát Lâm
 • Công ty TNHH nhôm Tứ Bình Cát Lâm
 • Công ty TNHH nhôm Kim Bằng Thường Xuân Cát Lâm

Tỉnh Hồ Bắc/ Hubei

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Áo Mỹ (Hồ Bắc)
 • Công ty TNHH nhôm Nguyên Thái Hồ Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Vạn Hòa Đại Dã
 • Công ty TNHH nhôm Thần Mậu Hồ Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Phúc Tinh Hồ Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Kinh Ba Kinh Môn Hồ Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Chính Minh Hồ Bắc
 • Công ty TNHH vật liệu xây dựng kiểu mới Mỹ Á Đạt Hồ Bắc
 • Công ty TNHH nhôm Thiên Mậu Hiếu Cảm Hồ Bắc
 • Công ty TNHH sản phẩm nhựa Nguyên Phát Vũ Hán
 • Công ty TNHH nhôm Hoa Hạ Hồ Bắc
 • Công ty TNHH cửa và cửa sổ Hoa Mỹ Sỹ
 • Công ty TNHH cửa và cửa sổ Bách Đặc Môn Vũ Hán
 • Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Thực Mỹ Hồ Bắc

Tỉnh Hồ Nam/ Hunan

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Tập đoàn Kinh Các Trường Sa Hồ Nam
 • Công ty cổ phần hữu hạn khoa học kỹ thuật tiết kiệm năng lượng Tương Liên Hồ Nam
 • Công ty TNHH nhôm Sáng Cao Hồ Nam
 • Công ty TNHH vật liệu trang trí Phố Điển Môn Nghệ thành phố Trường Sa
 • Công ty TNHH sản xuất kim loại Chính Bằng Hồ Nam
 • Công ty TNHH nhôm Long Phong Hồ Nam

Tỉnh Hà Nam/ Hebei

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Hưng Phát Quảng Đông (Hà Nam)
 • Henan Hongmei Industria del Aluminio S.R.L.
 • Công ty TNHH nhôm Hằng Mỹ Hà Nam
 • Công ty TNHH nhôm Hâm Hoa Trịnh Châu
 • Công ty TNHH nhôm Kiến Nam thành phố Chu Khẩu
 • Công ty TNHH nhôm Dự Phong Hà Nam

Tân Cương/ Xinjiang

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Chúng Hòa Tân Cương
 • Công ty TNHH nhôm Liên Hoắc Tân Cương

Ninh Hạ/ Ningxia

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Thanh Đồng Hiệp Ninh Hạ
 • Công ty TNHH vật liệu hình Hoa Hào Ngân Xuyên

Tỉnh Thiểm Tây/ Shan xi

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Tây Uy Tây An Thiểm Tây
 • Cửa sổ Tuấn Nguyên Tây An

Tỉnh Tứ Xuyên/ Sichuan

Xin cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các Quý doanh nghiệp (danh sách không phân biệt trước sau).

 • Công ty TNHH nhôm Hưng Phát Quảng Đông (Tứ Xuyên)
 • Công ty TNHH nhôm Tam Tinh Quảng Hán
 • Công ty TNHH nhôm Minh Đế Tứ Xuyên
 • Công ty TNHH nhôm Tiêu Kiến Thành Đô
 • Công ty TNHH sản phẩm nhôm Dương Quang Thành Đô
 • Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hoàng Gia Thụy Thái Tứ Xuyên
 • Công ty TNHH nhôm Vinh Hưng Thành Đô
 • Công ty TNHH nhôm Hâm Đức Phong Tứ Xuyên
 • Công ty TNHH nhôm Tinh Hoàn Tứ Xuyên
 • Công ty TNHH nhôm Hâm Giai Thịnh Tứ Xuyên
 • Công ty TNHH sản phẩm nhôm kim loại Kim Điển Thành Đô
 • Công ty TNHH phủ vật liệu hình màu Hoành Phong Tứ Xuyên
 • Nhà máy nhôm Tân Huệ Thành Đô Tứ Xuyên